Belegung FeWo Bergblick 2018  
  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
1 bel egt frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei  
2 belegt belegt frei   frei   frei   frei   frei   frei belegt frei   frei   frei   frei   frei  
3 bel egt frei   frei   frei   frei   frei   bel egt frei   frei   frei   frei   frei  
4 bel egt frei   frei   frei   frei   frei   bel egt frei   frei   frei   frei   frei  
5 bel egt frei belegt frei   frei   frei   frei   bel egt frei   frei   frei   frei   frei  
6 bel egt bel egt frei   frei   frei   frei   bel egt frei   frei   frei   frei   frei  
7 belegt frei bel egt frei   frei   frei   frei   bel egt frei   frei   frei   frei   frei  
8 frei   bel egt frei   frei   frei   frei   bel egt frei   frei   frei   frei   frei  
9 frei belegt belegt belegt frei   frei   frei   frei   bel egt frei   frei   frei   frei   frei  
10 bel egt bel egt frei   frei   frei   frei   bel egt frei   frei   frei   frei   frei  
11 bel egt belegt frei frei   frei   frei   frei   bel egt frei   frei   frei   frei   frei  
12 belegt belegt frei belegt frei   frei   frei   frei   bel egt frei   frei   frei   frei   frei  
13 bel egt bel egt frei   frei   frei   frei   bel egt frei   frei   frei   frei   frei  
14 belegt   bel egt frei   frei   frei   frei   bel egt frei   frei   frei   frei   frei  
15 frei   belegt frei frei   frei   frei   frei   belegt frei frei   frei   frei   frei   frei  
16 frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei  
17 frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei  
18 frei   frei   frei   frei   frei belegt frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei  
19 frei   frei belegt frei belegt frei   bel egt frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei  
20 frei   bel egt bel egt frei   bel egt frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei  
21 frei   bel egt bel egt frei   belegt frei frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei  
22 frei   belegt frei belegt frei frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei  
23 frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei  
24 frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei  
25 frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei  
26 frei belegt frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei  
27 bel egt frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei  
28 belegt frei frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei  
29 frei     frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei  
30 frei     frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei   frei  
31 frei       frei       frei       frei   frei       frei       frei  
    Anreise ab 15.00 Uhr. Abreise bis 10.00 Uhr. Andere Zeiten sind je nach Belegung, gegen Absprache oft auch möglich.